Här kommer att systemförslag på stryktips som är en riktig blåsning.

BLOCK-X bluffen

Matcherna är indelade i fyra grupper, och varje grupp består av 3 matcher. Grupperna kallas A,B,C och D.
Först väljer du en säker match som inte har något med grupperna att göra. Den matchen sätter du upp på alla 16 kupongerna.

Sen plockar du ut 2 säkra matcher varav en till A-gruppenoch en till B-gruppen. Därefter väljer du ut 4 matcher med U-tips som du fördelar på A och B-grupperna.( U-tips är det tecken dvs. resultat du tror mest på i en match.)
Då har du plockat ut de 6 matcher som du tror mest på och grupp A och B är färdiga. Nu återstår 6 matcher (grupp C och D). Välj ut 3 matcher med U-tips till grupp C och 3 matcher till grupp D.

Kraven är följande:
De två säkra matcherna måste gå hem. Dessutom måste du ha ytterligare en riktig match i grupperna A och B. I grupp C och D måste du ha 1 eller 2 riktiga.

Inlämninqspris är 576 kr.
Vill man lämna in ett billigare system kan man halvgardera matcher som i systemschemat är helgarderade.
Använder du t.ex. X som U-tips i en match i stället för 1, skriver du bara 1 2 i stället för X 2. 1 skriver du naturligtvis som tidigare. Med halvgarderingar kan du reducera insatsen betydligt på det viset.
Den omtalade testen i Tyskland utgick från en insats på 576 kronor.

Vi rekommenderar att du gör en kladd innan du skriver ut systemet. Annars kan något fel lätt smyga sig in.

SYSTEMSCHEMA

Kupongnr:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Match 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Match 2

1

1

1

1

1

1

1

1

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

Match 3

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

1

1

1

1

1

1

1

1

Match 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Match 5

1

1

1

1

X2

X2

X2

X2

1

1

1

1

X2

X2

X2

X2

Match 6

X2

X2

X2

X2

1

1

1

1

X2

X2

X2

X2

1

1

1

1

Match 7

1

1

X2

X2

X2

X2

1

1

X2

X2

1

1

1

1

X2

X2

Match 8

X2

X2

1

1

1

1

X2

X2

1

1

X2

X2

1

1

X2

X2

Match 9

1

1

X2

X2

1

1

X2

X2

1

1

X2

X2

X2

X2

1

1

Match 10

1

X2

1

X2

X2

1

X2

1

1

X2

1

X2

1

X2

1

X2

Match 11

X2

1

X2

1

1

X2

1

X2

1

X2

1

X2

X2

1

X2

1

Match 12

1

X2

1

X2

1

X2

1

X2

X2

1

X2

1

1

X2

1

X2

Kom i håg att den trettonde matchen är säker.

Grupp A består av matcherna 1-3
Grupp B består av matcherna 4-6
Grupp C består av matcherna 7-9
Grupp D består av matcherna 10 - 12

Du väljer själv vilka matcher du vill ha i de olika grupperna.

Vi har ovan använt oss av 1 som U-tips. Använder du X som U-tips blir det naturligtvis 1 2 i stället för x 2. Använder du 2 blir det 1 X.

LYCKA TILL!
Det här systemet köptes av tusentals svenskar för ungefär 15 år sedan. Det marknadsfördes med färgglada reklambudskap på blankt papper med förtryckt namn på den blivande beställaren.
Man hänvisade till vetenskapliga undersökningar i Tyskland för att visa tipsets förträfflighet.
När man löste ut tipset fick man två anonyma och taskigt kopierade A4-papper med ovanstånde systemförslag. Postorderpriset var ca 495:-
Något år senare försökte upphovsmännen även med en Lottobluff men då var det inte så många som blev blåsta. De som sålde systemet blev miljonärer.